واحد ناوبری اینرسی ترکیبی مستقل از جایرو

A new gyro free inertial measurement unit
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
15
سال: 
1392
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ناصری

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
طراحی جامدات
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Naseri
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
15
Year: 
2013
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronics
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

ناصری

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
قم
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
طراحی جامدات
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Naseri
Gender: 
M