نو تار

Nowtar
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
هنر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

طلایی

فارسی
نام: 
داریوش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
موسیقی
گرایش: 
آموزش موسیقی
English
Name: 
Daryush
Last Name: 
Talaei
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Art
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

طلائي

فارسی
نام: 
دكتر داريوش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Daryush
Last Name: 
Talaei
Gender: 
M