نمایشگر تبلیغاتی مکاترونیک

Mechatronic advertising display
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و الکترونیک
ماهیت: 
کاردانی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صندوق ساز

فارسی
نام: 
سید مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed Mostafa
Last Name: 
Sandoghsaz
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Technician
Rank: 
First
Researcher(s): 

صندوق ساز

فارسی
نام: 
سید مصطفی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Seyed Mostafa
Last Name: 
Sandoghsaz
Gender: 
M