معماری نهایی برای سامانه‌های ذخیره‌سازی

The ultimate architecture for enterprise storage systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1395
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مهندسی نرم افزار و فناوری اطلاعات
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

توکل

فارسی
نام: 
آرش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Arash
Last Name: 
Tavakkol
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
18
Year: 
2016
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Information Technology
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

توکل

فارسی
نام: 
آرش
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Arash
Last Name: 
Tavakkol
Gender: 
M