مطالعه‌اي در كيهان تاريك

Revisiting the dark cosmos
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
بنيادي
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
كيهان
برگزیده(ها): 

مرادپور

فارسی
نام: 
هومان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
فیزیک
گرایش: 
اخترفیزیک و کیهانشناسی
English
Name: 
homan
Last Name: 
moradpour
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2019
Section: 
Young Resercher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second