علوم اسلامی

Islamic Sciences
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم انسانی
ماهیت: 
حوزوی
رتبه: 
برگزيده
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

حسن‌زاده آملی

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Hasanzadeh Amoli
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Human Sciences
Category: 
Theological studies
Rank: 
First
Researcher(s): 

حسن‌زاده آملی

فارسی
نام: 
حسن
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
English
Name: 
Hassan
Last Name: 
Hasanzadeh Amoli
Gender: 
M