طراحی و ساخت گاورنرهای نیروگاه‌های آبی

Designing and manufacturing, installation and commissioning of hydroelectric governors
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دورعلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
هوا فضا
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Durali
Gender: 
M

حسینی

فارسی
نام: 
سید مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
30
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
seyed mahdi
Last Name: 
hosseini
Gender: 
M
همکاران: 
دانشگاه صنعتی شریف، شرکت طراحی سیستم و اتوماسیون دورعلی، شرکت فرآب
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Mechanics
Category: 
Research and Development
Rank: 
first
Eng part: 
Researcher(s): 

دورعلی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
گرایش: 
هوا فضا
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Durali
Gender: 
M
Collaborators: 
Sharif University of Technology, Durali System Design and Automation, Farab Co.