طراحی و ساخت مخازن تحت فشار نانوکامپوزیتی با قابلیت تحمل فشار 600 بار

Design and fabrication of 600-bar nanocomposite pressure vessel and container
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صالحی لله مرزی

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
51
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Hamid Reza
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M

قنبری فیروزآبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
هوافضا
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Ghanbari Firozabadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

صالحی لله مرزی

فارسی
نام: 
حمید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
51
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مکانیک
English
Name: 
Hamid Reza
Last Name: 
Salehi
Gender: 
M

قنبری فیروزآبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
هوافضا
English
Name: 
Mehdi
Last Name: 
Ghanbari Firozabadi
Gender: 
M