طراحی و ساخت سیستم کنترلر گازی فشار بالا (MFC)

Design and manufacturing of high Pressure Mass Flow Controller (MFC)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی 
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

میرعمادالدین

فارسی
نام: 
سید رامین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
میکروالکترونیک
English
Name: 
Seyed Ramin
Last Name: 
Miremadeddin
Gender: 
M

میرعمادالدین

فارسی
نام: 
سید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساری
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
طراحی فرآیندهای صنایع نفت
English
Name: 
Seyed Reza
Last Name: 
Miremadeddin
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Research and Development
Rank: 
Second
Researcher(s): 

میرعمادالدین

فارسی
نام: 
سید رامین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساري
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
میکروالکترونیک
English
Name: 
Seyed Ramin
Last Name: 
Miremadeddin
Gender: 
M

میرعمادالدین

فارسی
نام: 
سید رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
ساری
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
45
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
طراحی فرآیندهای صنایع نفت
English
Name: 
Seyed Reza
Last Name: 
Miremadeddin
Gender: 
M