طراحی و ساخت اسکنر فشار کف پا

Design and construction of foot pressure scanner
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

یاراحمدی خراسانی

فارسی
نام: 
روح اله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
الکترونیک
English
Name: 
Rohollah
Last Name: 
Yarahmadi Khorasani
Gender: 
M

رمضانیان کیکانلو

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مخازن هیدروکربوری
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Ramezanian keykanloo
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

یاراحمدی خراسانی

فارسی
نام: 
روح اله
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
الکترونیک
English
Name: 
Rohollah
Last Name: 
Yarahmadi Khorasani
Gender: 
M

رمضانیان کیکانلو

فارسی
نام: 
مسعود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
47
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
رشته تحصیلی: 
مهندسی مخازن هیدروکربوری
English
Name: 
Masoud
Last Name: 
Ramezanian keykanloo
Gender: 
M