طراحی وساخت مدولاتور QPSK مبتنی بر استاندارد DVB-S

Design and manufacturing of DVBS-D1110 modulator
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1385
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مفضلی فرد

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mofzelifard
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
20
Year: 
2007
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

مفضلی فرد

فارسی
نام: 
علیرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Alireza
Last Name: 
Mofzelifard
Gender: 
M