طراحی اسباب بازی برای اصلاح زانوی پرانتزی در کودکان 3 تا 6 سال

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش آموزي
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
علوم زيستي
ماهیت: 
علوم زيستي
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سجادپور

فارسی
نام: 
مهساسادات
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
mahsa
Last Name: 
sajadpour
Gender: 
F

دماري

فارسی
نام: 
مهشاد
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
mahshad
Last Name: 
damari
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2019
Country: 
Iran
Rank: 
Third