طراحي کنترل کننده‌ انشعابات موضعي براي سيستم‌هاي منفرد غيرخطي دو و سه بعدي

Local bifurcation contoroller design for two and three dimensional nonlinear singular systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
علوم پايه
ماهیت: 
بنيادي
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
انشعابات
برگزیده(ها): 

صدري

فارسی
نام: 
نسرين
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اصفهان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
ریاضی
گرایش: 
معادلات دیفرانسیل
English
Name: 
nasrin
Last Name: 
sadri
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2019
Section: 
Young Resercher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second