طراحی و ساخت ربات ستون پیما

Design and construction a pole climbing robot
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فنی و مهندسی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی ارشد
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ذاکرزاده

فارسی
نام: 
محمد‌رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Zakerzadeh
Gender: 
M

توکلی

فارسی
نام: 
محمود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mahmood
Last Name: 
Tavkoli
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
-
Category: 
MSc Student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

ذاکرزاده

فارسی
نام: 
محمد‌رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Zakerzadeh
Gender: 
M

توکلی

فارسی
نام: 
محمود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mahmood
Last Name: 
Tavkoli
Gender: 
M