شفت کامپوزیتی زمینه پلیمری تقویت شده با الیاف

Polymer matrix composite drive shafts reinforced with carbon/glass fiber
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1393
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد،متالورژی و انرژی‌های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کریمی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Karimi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
16
Year: 
2014
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

کریمی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز
سهم مشارکت: 
55
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Karimi
Gender: 
M