شبیه سازی واحد تولید فرمالین

Simulation of Formaldehyde production unit
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
4
سال: 
1369
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
متانال ، فرمالدهید
برگزیده(ها): 

شرکت صنایع شیمیایی سینا

فارسی
نام: 
سهامی خاص
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
English
Name: 
-
Last Name: 
Sina Chemical Industry Company
Gender: 
Organization
English
Award: 
International-KIA
Session: 
4
Year: 
1991
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Innovation
Rank: 
First
Researcher(s): 

شرکت صنایع شیمیایی سینا

فارسی
نام: 
سهامی خاص
جنسیت: 
حقوقی
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
English
Name: 
-
Last Name: 
Sina Chemical Industry Company
Gender: 
Organization