سيستم‌هاي پردازنده گرافيکي انرژي‌کارا

Energy-Efficient GPU Systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش پژوهان و فناوران
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
بنیادی
ماهیت: 
برق و کامپیوتر
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صدرالساداتی

فارسی
نام: 
سید محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی کامپیوتر
گرایش: 
معماری سیستم‌های کامپیوتری
English
Name: 
seyyedmohammad
Last Name: 
sadrosadati
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Country: 
iran
Rank: 
first