سنتز نانو ساختارهای اصلاح شده برای اندازه‌گیری مقادیر ناچیز داروها و آلاینده‌های زیست محیطی و بیولوژیکی

Synthesis of modified nanostructures for the determination of trace amounts of drugs and environmental pollutants and biological
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
20
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری‌های شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

احمدی

فارسی
نام: 
مظاهر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
همدان
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mazaher
Last Name: 
Ahmadi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
20
Year: 
2018
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

احمدی

فارسی
نام: 
مظاهر
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
همدان
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Mazaher
Last Name: 
Ahmadi
Gender: 
M