سامانه هوشمند سوختگیری جایگاه CNG

CNG dispensers control system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1387
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رئیس زاده اسکویی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Raieszadeh Oskoee
Gender: 
M

ملکی

فارسی
نام: 
عباس
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Abbas
Last Name: 
maleki
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
10
Year: 
2008
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third
Researcher(s): 

رئیس زاده اسکویی

فارسی
نام: 
سعید
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Saeed
Last Name: 
Raieszadeh Oskoee
Gender: 
M

ملکی

فارسی
نام: 
عباس
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
English
Name: 
Abbas
Last Name: 
maleki
Gender: 
M