سامانه شبيه‌ساز نرم‌افزاري ماهواره

Satellite Platform and Imaging Payload Software Simulation System
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

دیانی

فارسی
نام: 
مهندس ابوالفضل
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
16
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Abolfazl
Last Name: 
Diani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
iran
Field: 
Electronics & Computer
Rank: 
third
Eng part: