سامانه تصویربرداری پشرفته ترکیبی PET/MRI

Advanced hybrid imaging PET/MRI system
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح‌های خارجی
کشور: 
سوئیس
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
فیزیک پزشکی
برگزیده(ها): 

زایدی

فارسی
نام: 
حبیب
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Habib
Last Name: 
Zaidi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
Foreign
Country: 
Switzerland
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Eng part: 
Keywords: 
Medical physics
Researcher(s): 

زایدی

فارسی
نام: 
حبیب
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Habib
Last Name: 
Zaidi
Gender: 
M