سامانه افزايش فرکانس رصد آني (افرا)

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
نوآوری
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

جهان خواه

فارسی
نام: 
دکتر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
33.3
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Jahan khah
Gender: 
M

گودرزی

فارسی
نام: 
محمد علی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
33.3
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad ali
Last Name: 
Godarzi
Gender: 
M

کبیری

فارسی
نام: 
محمد مهدی
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
33.3
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی ارشد
English
Name: 
Mohammad Mahdi
Last Name: 
Kabiri
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
34
Year: 
2021
Country: 
iran
Rank: 
third