ساخت یک سامانه آموزشي برای بهبود یکپارچگی حسی در افراد مبتلا به اختلال طیف اوتیسم

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1398
بخش رقابت: 
دانش آموزي
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
علوم اعصاب شناختي
ماهیت: 
علوم اعصاب شناختي
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فتاحی

فارسی
نام: 
آناهیتا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
anahita
Last Name: 
fatahi
Gender: 
F

قريبي

فارسی
نام: 
حنانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
English
Name: 
hananeh
Last Name: 
gharibi
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2019
Country: 
Iran
Rank: 
Third