ساخت کتاب الکترونیکی نابینایان

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و الکترونیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کشتکاران

فارسی
نام: 
محمد‌رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شيراز