ساخت سیستم‌های مزو – نانو – حامل با متد مظفری

Manufacture are mesonanocarrier systems using Mozafari method
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
25
سال: 
1390
بخش رقابت: 
ایرانیان مقیم خارج
کشور: 
استراليا
زمینه علمی: 
فناوری نانو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مظفری

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Mozafari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
25
Year: 
2012
Section: 
Iranian residing aboard
Country: 
Australia
Field: 
Nano Technology
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

مظفری

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Mozafari
Gender: 
M