ساخت جاذب مایکروویو با فریت باریم آلائیده شده

Making microwave absorber with barium ferrite
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
8
سال: 
1385
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مواد، متالورژی و انرژی های نو
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قاسمی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شاهين شهر
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Ghasemi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
8
Year: 
2006
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Materials and Metallurgy
Category: 
Applied Research
Rank: 
First
Researcher(s): 

قاسمی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شاهين شهر
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی مواد
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Ghasemi
Gender: 
M