ساختار پروتون

Structure of proton
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
16
سال: 
1381
بخش رقابت: 
طرح های خارجی
کشور: 
پاکستان
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
برگزیده
رتبه: 
دوم
برگزیده(ها): 

فیاض‌الدین

فارسی
نام: 
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Last Name: 
Fayyazoddin
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
16
Year: 
2003
Section: 
Foreign
Country: 
Pakistan
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Winner
Rank: 
Second
Eng part: 
Researcher(s): 

فیاض‌الدین

فارسی
نام: 
جنسیت: 
مرد
English
Name: 
Last Name: 
Fayyazoddin
Gender: 
M