ساحت مهربانی در قصه‌های قرآنی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
10
سال: 
1387
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم اسلامی
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خواجه حسنی رابری

فارسی
نام: 
مریم
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
كرمان

کدخدا مسافری

فارسی
نام: 
بهناز
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
كرمان