زیست شناسی و طب فشارهای روحی و اختلالات مربوط

Biology and medicine of stress and stress-related disorders
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
طرح‌های خارجی
کشور: 
یونان
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
طرح‌های توسعه‌ای
رتبه: 
-
تصویر خبرنامه: 
کلمات کلیدی: 
پزشکی بالینی
برگزیده(ها): 

کروسوس

فارسی
نام: 
جورج
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
George P.
Last Name: 
Chrousos
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
Foreign
Country: 
Greece
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Research and Development
Eng part: 
Keywords: 
clinical medicine
Researcher(s): 

کروسوس

فارسی
نام: 
جورج
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
George P.
Last Name: 
Chrousos
Gender: 
M