روش جدید برای اندازه گیری فعالیت آنزیم کراتین فسفوکنیاز

New method for measuring creatine phosphokinase activity enzyme
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
3
سال: 
1368
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
 صنایع شیمیایی
ماهیت: 
اختراع
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

امین لاری

فارسی
نام: 
محمود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
صنایع غذایی
گرایش: 
بیوشیمی
English
Name: 
Mahmoud
Last Name: 
Amin Lari
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
3
Year: 
1990
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
 Chemical Technologies
Category: 
Invention
Rank: 
First
Researcher(s): 

امین لاری

فارسی
نام: 
محمود
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
شیراز
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
صنایع غذایی
گرایش: 
بیوشیمی
English
Name: 
Mahmoud
Last Name: 
Amin Lari
Gender: 
M