روابط مقیاسی، خصوصیات هندسی و تقارن همدیس در سیستم‌های پیچیده بحرانی دور از تعادل

Scaling relations, geometric properties and conformal invariance in complex systems far from equilibrium 
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
11
سال: 
1388
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
علوم پایه
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

صابری

فارسی
نام: 
عباس علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Abbas Ali
Last Name: 
Saberi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
11
Year: 
2009
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Basic Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

صابری

فارسی
نام: 
عباس علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
English
Name: 
Abbas Ali
Last Name: 
Saberi
Gender: 
M