دستگاه مانیتورینگ برقگیرهای فشار قوی

Arrester diagnostic monitoring device (ADMD)
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1383
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اسکویی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Oskuoyee
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
18
Year: 
2005
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Eng part: 
Researcher(s): 

اسکویی

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
نماینده
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Oskuoyee
Gender: 
M