دستگاه ماموالاستوگرام (دستگاه توده یاب لامسه‌ای نمونه آزمایشگاهی تشخیص سرطان سینه)

Mamo elastogram device : robotic tactile mass detector, prototype for diagnosis of breast cancer
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1390
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکاترونیک
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

مجری

فارسی
نام: 
افسانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Afsaneh
Last Name: 
Mojri
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
13
Year: 
2011
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Mechatronic
Category: 
Applied Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

مجری

فارسی
نام: 
افسانه
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Afsaneh
Last Name: 
Mojri
Gender: 
F