دستگاه درک اصوات از طریق حس لامسه برای ناشنوایان مطلق

Device for understanding sounds through tactile sensation for deaf
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
6
سال: 
1383
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فنی و مهندسی
ماهیت: 
دانشجویی - کارشناسی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کیوانپور

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Aimr Hossein
Last Name: 
Kayvanpour
Gender: 
M

پری نژاد خامنه

فارسی
نام: 
ندا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Neda
Last Name: 
Parinejad Khameneh
Gender: 
F
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
6
Year: 
2004
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Category: 
BSc Student
Rank: 
Third
Researcher(s): 

کیوانپور

فارسی
نام: 
امیر حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Aimr Hossein
Last Name: 
Kayvanpour
Gender: 
M

پری نژاد خامنه

فارسی
نام: 
ندا
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
English
Name: 
Neda
Last Name: 
Parinejad Khameneh
Gender: 
F