دستگاه خوراک ریز دام (ماتر فیدر میکسر)

Cutter, mixer and feeder
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
13
سال: 
1378
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
کشاورزی
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

اشرف خراسانی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Ashraf Khorasani
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
13
Year: 
2000
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Agricultural and Natural Resources
Category: 
Innovation
Rank: 
Third
Researcher(s): 

اشرف خراسانی

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
English
Name: 
Mohammad Reza
Last Name: 
Ashraf Khorasani
Gender: 
M