دستگاه تولید لباس یکبار مصرف بیمارستانی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
18
سال: 
1395
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

کردی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
بروجرد