در آورنده چرخ خودرو از چاله

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
مکانیک
ماهیت: 
-
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

برزگر پاریزی

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سيرجان

یزدی پاریزی

فارسی
نام: 
محمدمهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
سيرجان