جبران سازی نوسانات ولتاژ با استفاده از مبدل های AC/AC

Compensation of voltage variations using AC/AC converters
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپيوتر
ماهیت: 
پژوهش‌های کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

فرهادی کنگرلو

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تبريز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Farhadi Kangarlu
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Applied Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

فرهادی کنگرلو

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تبريز
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Farhadi Kangarlu
Gender: 
M