توسعه فناوری انرژی خورشیدی حرارتی در کشور

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
33
سال: 
1398
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برگزیده ویژه
ماهیت: 
برگزیده ویژه
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

یعقوبی

فارسی
نام: 
محمود
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
mahmod
Last Name: 
yaghoubi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
33
Year: 
2018