تهیه یک ERP ایرانی برای صنعت فولاد مبتنی بر محصولات، تکنولوژی و استانداردهای اوراکل

Providing an Iranian ERP solution for steel industries based on Oracle products, technology and standards
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
23
سال: 
1388
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
پژوهش‌های توسعه‌ای
رتبه: 
سوم مشترک
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سیروس نجف آبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Sirus najafabadi
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
23
Year: 
2010
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Research and Development
Rank: 
Third joint
Eng part: 
Researcher(s): 

سیروس نجف آبادی

فارسی
نام: 
مهدی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
اصفهان
English
Name: 
Mahdi
Last Name: 
Sirus najafabadi
Gender: 
M