تمایز و فناوری سلول‌های بنیادی برای استفاده در پزشکی بازساختی قلب و کبد

Differentiation and technology of stem cells application in heart and liver regenerative medicine
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
زیست فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بهاروند

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
65
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Baharvand
Gender: 
M
همکاران: 
دکتر عبدالحسین شاهوردی، دکتراحمد وثوق، دکتر ناصر اقدمی، دکتر مسعود وثوق، دکتر قاسم حسینی سالکده، دکتر عباس پیریایی، حسن انصاری
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Biotechnology and Basic Medical Sciences
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
First
Eng part: 
Researcher(s): 

بهاروند

فارسی
نام: 
حسین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
سهم مشارکت: 
65
English
Name: 
Hossein
Last Name: 
Baharvand
Gender: 
M
Collaborators: 
Abdolhossein Shahverdi, Ahmad Vosough, Nasser Aghdami, Massoud Vosough, Ghasem Hosseini Salekdeh, Abbas Piryaei, Hassan Ansari