تصویربردار هواپایه بر اساس رادار روزنه ترکیبی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
34
سال: 
1399
بخش رقابت: 
بین المللی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر
ماهیت: 
توسعه ای
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

شهرام

فارسی
نام: 
شاهرخ
جنسیت: 
مرد
نقش: 
مجری
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
shahrokh
Last Name: 
shahram
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2018
Eng part: