سازی (ترکیب کلاژ، عکاسی)

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش آموزی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
هنر و معماری
ماهیت: 
-
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

خسروی جلودار

فارسی
نام: 
هما
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
تهران