تشخیص فرکانس وزوز گوش (تینیتوس) از طریق سیگنال‌های مغزی

فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
21
سال: 
1397
بخش رقابت: 
دانش آموزي
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
علوم اعصاب شناختي
ماهیت: 
علوم اعصاب شناختي
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

ناسوتی

فارسی
نام: 
مبین
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خوزستان
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
33
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
nasoti
Gender: 
M

قمري

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خوزستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
33
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
ghamari
Gender: 
M

حاجيعلي نعمت

فارسی
نام: 
محمد ياسين
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
خوزستان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
34
English
Name: 
Mohammad yasin
Last Name: 
hajili
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
21
Year: 
2018
Country: 
Iran
Rank: 
Second