ترابرد الکترونیکی در نانوساختارهای گرافینی

Electronic Transport in graphene nanostructures
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1389
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
فناوری نانو
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

قربان زاده مقدم

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
زنجان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Gorbanzadeh Moghaddam
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
12
Year: 
2010
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Nano Technology
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Second
Researcher(s): 

قربان زاده مقدم

فارسی
نام: 
علی
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
زنجان
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Ali
Last Name: 
Gorbanzadeh Moghaddam
Gender: 
M