تجزيه بيولوژيکي زباله هاي پلاستيکي با استفاده از لارو حشره گالريا ملونلا و شناسايي عوامل مولکولي

Biological Degradation of plastic waste by Galleria mellonella larvae and investigation of molecular factors
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
22
سال: 
1399
بخش رقابت: 
دانش پژوهان و فناوران
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
زیست و فناوری و علوم پایه پزشکی
ماهیت: 
کاربردی
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

پیدایی

فارسی
نام: 
عسل
جنسیت: 
زن
شهر سکونت: 
اردبیل
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
بيوتکنولوژي
گرایش: 
بيوتکنولوژي
English
Name: 
asal
Last Name: 
peydaei
Gender: 
M

باقری

فارسی
نام: 
هدایت
جنسیت: 
مرد
نقش: 
همکار
سهم مشارکت: 
50
مقطع تحصیلی: 
دکتری
English
Name: 
Hedayat
Last Name: 
bagheri
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
22
Year: 
2020
Country: 
iran
Rank: 
second