تجاری سازی سامانه های انتقال نوری SDH

Development and commercialization of SDH optical transmission systems
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
32
سال: 
1397
بخش رقابت: 
داخلی
کشور: 
ايران
زمینه علمی: 
تجاری سازی
ماهیت: 
برگزيده موفق در تولید ملی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

پاکروان

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
61
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
مخابرات
English
Name: 
mohamadreza
Last Name: 
pakravan
Gender: 
M
همکاران: 
دکتر محمدرضا موحدین، دکتر سید آرش مجد، مهندس هادی امامی آرندی، مهندس سعید بخشی، کیارش کیامرز، محمد مهدی پاکروان، سید حمید نظری هاشمی، رضا آزاد، حامد کاشانی، شهرام مرادی، مرتضی صادقی ، علی روزبهانی، فاطمه سحابی نیا
English
Award: 
International-KIA
Session: 
32
Year: 
2019
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Commercialization
Category: 
The Laureate achievement in national production
Rank: 
first
Eng part: 
Researcher(s): 

پاکروان

فارسی
نام: 
محمدرضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
61
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
مخابرات
English
Name: 
mohamadreza
Last Name: 
pakravan
Gender: 
M
Collaborators: 
Mohammad Reza Movahedin, Arash Majd, Hadi Emami Arandi, Saeed Bakhshi, Kiarash Kiamarz, Mohammad Mahdi Pakravan, Hamid Nazari Hashemi, Reza Azad, Hamed Kashani, Shahram Moradi, Morteza Sadeghi, Ali Ruzbahani, Fatemeh Sahabiniya