بهبود فرآیند ساخت غشاهای پلیمری و ارتقاء کارکرد آنها

Improve the process of making polymeric membranes and enhance their function
فارسی
جشنواره: 
جشنواره جوان خوارزمی
دوره: 
14
سال: 
1391
بخش رقابت: 
دانش پژوهان
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
صنایع شیمیایی
ماهیت: 
پژوهش‌های بنیادی
رتبه: 
سوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

سلجوقی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Saljoughi
Gender: 
M
English
Award: 
Youth - KYA
Session: 
14
Year: 
2012
Section: 
Young Researcher/Technologist
Country: 
Iran
Field: 
Chemical Technologies
Category: 
Fundamental Research
Rank: 
Third
Researcher(s): 

سلجوقی

فارسی
نام: 
احسان
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
مشهد
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
100
مقطع تحصیلی: 
دکتری
رشته تحصیلی: 
مهندسی شیمی
English
Name: 
Ehsan
Last Name: 
Saljoughi
Gender: 
M