بروز نشانه های توان عالی در ریاضیات

Present an axiomatic system in Mathematics for power
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
12
سال: 
1377
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
ریاضی 
ماهیت: 
دانش‌آموزی
رتبه: 
اول
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

رضا‌زادگان

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كپنهاك
نقش: 
مجری
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Rezazadegan
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
12
Year: 
1999
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Matematics
Category: 
Winner Student
Rank: 
First
Researcher(s): 

رضا‌زادگان

فارسی
نام: 
رضا
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
كپنهاك
نقش: 
مجری
English
Name: 
Reza
Last Name: 
Rezazadegan
Gender: 
M