دستگاه برش کامپیوتری ورقهای آهنی با چشم الکترونیکی

Computerized iron sheets cutting with electronic eye
فارسی
جشنواره: 
جشنواره بین المللی خوارزمی
دوره: 
5
سال: 
1370
بخش رقابت: 
طرح های داخلی
کشور: 
ایران
زمینه علمی: 
برق و کامپیوتر 
ماهیت: 
ابتکار
رتبه: 
دوم
تصویر خبرنامه: 
برگزیده(ها): 

بابازاده

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
الکترونیک
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Babazadeh
Gender: 
M
English
Award: 
International-KIA
Session: 
5
Year: 
1992
Section: 
National
Country: 
Iran
Field: 
Electronic and Computer
Category: 
Innovation
Rank: 
Second
Researcher(s): 

بابازاده

فارسی
نام: 
محمد
جنسیت: 
مرد
شهر سکونت: 
تهران
نقش: 
مجری
سهم مشارکت: 
70
مقطع تحصیلی: 
کارشناسی
رشته تحصیلی: 
مهندسی برق
گرایش: 
الکترونیک
English
Name: 
Mohammad
Last Name: 
Babazadeh
Gender: 
M